Huyện Uỷ Ba Vì - bộ biển điện tử 3 màu P16 ngoài trời