Thủy điện Bảo Lâm 1 - biển quảng cáo - cắt inox bằng máy cnc theo yêu cầu